FOK : Festes de Gràcia, Barcelona, 18/08/2012

FOK, “Paranoia Attack : la transformació”, “Soledat : des de la presó”, “La Crew : crits i gols”, “La Granja : ovelles i llops”, “Declaració d´intencions : ingovernables”,
Plaça del Raspall, Festes de Gràcia, Barcelona,
18/08/2012

{tab=Cat}

FOK és una sinergia, una reacció química, un experiment portat a terme per components d’altres grups musicals que és fusionen en aquest projecte. “Ingovernables” és la carta de presentació, 11 temes al pur estil “Fok’n’roll”. “Ingovernables” és el disc debut d’un projecte creat per components d’Avalots, Redbanner i Segona opció, i n’hi incorpora qualitats de cada banda donant-li un punk rock compacte i potent amb consciència social.

Al perfil d’Ingovernables de Jamendo hi trobareu les lletres de les cançons, el disc en escolta en streaming, i en descàrrega directa.

{tab=Eng}

FOK is a synergy, a chemical reaction, an experiment carried out by members of other bands that are fused together in this project. “Ingovernables” is the covering letter, 11 tracks in pure “Fok’n’roll” style, “Ingovernables” is the debut album of a project created by members of Avalots, Redbanner i Segona opció, and incorporates qualities of each band, resulting in compact and powerful punk rock with a social conscience.

On the page for “Ingovernables” on Jamendo, you can find the lyrics, listen to the album by streaming or download directly.

{tab=Esp}

FOK es una sinergia, una reacción química, un experimento llevado a cabo por miembros de otras bandas que están fusionados en este proyecto. “Ingovernables” es la carta de presentación, 11 temas al más puro estilo “Fok’n’roll”. “Ingovernables” es el álbum debut de un proyecto creado por componentes de Avalots, Redbanner i Segona opció, e incorpora las cualidades de cada banda, lo que resulta en el punk rock compacto y potente con una conciencia social.

En la página por “Ingovernables” en Jamendo, puedes encontrar las letras, escuchar el álbum mediante streaming o descargarlo directamente.

{/tabs}

FOK :
Web : http://fokandroll.blogspot.com.es/
Myspace : http://www.myspace.com/fokalbaix
Jamendo : http://www.jamendo.com/es/artist/363595/fok
Twitter : https://twitter.com/fokandroll
Facebook : https://www.facebook.com/fok.ingovernables

Radikal Records :
http://www.radikalrecords.net/