Tomb de Foc 2011

Tomb de Foc,
Vilanova i la Geltrú, Catalunya,
13/08/2011

Drac de la Geltrú : http://www.dracdelageltru.es/
Son da Rua : http://www.facebook.com/SonDaRuaVilanova
Taboo Percussió : http://www.facebook.com/taboopercussio

Tomb de Foc 2011