Tomb de Foc 2012

Tomb de Foc,
Vilanova i la Geltrú, Catalunya,
11/08/2012

{tab=Cat}

Pt 1 – Plantada de les bèsties participants, al pati del Castell de la Geltrú. l’Espectacle infernal del Tomb de Foc, amb el Cabró, la Malèfica, els Quatre Elements i altres éssers malèfics.
Pt 2 – Tomb de Foc pels carrers de la Geltrú.
Pt 3 – Finale (Correfoc)
Pt 4 – Finale (Batucada amb Son da Rua i Taboo! percussió).

Colles participants:

Drac de Granollers
Drac de Canyelles “La Fera”
Griu d’Artesa de Lleida
Drac de la Geltrú
Drac petit de la Geltrú “Barrina”
Tabalers del Drac de la Geltrú
Taboo! Percussió
Son da Rua Batucada
Éssers malèfics

Els dracs i les seves llegendes ens envolten cada dia. De nit, quan el silenci arriba als tenebres carrers del barri mil·lenari de la Geltrú, encara hi ha gent que sent bramar els esperits malèfics, s’esgarrifen quan les seves llargues i brutes ungles s’esmolen amb les parets de les cases provocant un soroll endimoniat i aterrador. Són aquestes pors les que van provocar, fa molts anys, a un vell deixeble dels guardians del Sant Grial a deixar emprenta, en uns pergamins, de totes les llegendes que a traves dels seus avantpassats li havien arribat.

Com cada any el Tomb de Foc ens transporta a un món llegendari on el bé i el mal lluiten per la seva supervivència.

La traïció soferta per un servidor deslleial fa que el mascle Cabró, mogut per la set de dominació, acabi amb els seus dies. Aquesta pèrdua tant sentida aboca al suïcidi de la Malèfica.

Al morir el Cabró i la Malèfica, una parella atípica, formada per un ésser celestial i un ésser maligne, es veu alliberada de les seves regles morals. però… gaudiran molt temps del seu nou estat?

{tab=Eng}

Pt 1 – The planting of the participating beasts in the courtyard of the Castle of the Geltrú. Performing the infernal Tomb of Fire, Cabró, Malèfica, the Four Elements and other evil beings.
Pt 2 – Correfoc through the streets of the Geltrú.
Pt 3 – Finale (correfoc), Centre Cívic de la Geltrú.
Pt 4 – Finale (batucada) with Son da Rua batucada and Taboo! percussion, Centre Cívic de la Geltrú.

Participating groups :

Drac de Granollers
Drac de Canyelles “La Fera”
Griu d’Artesa de Lleida
Drac de la Geltrú
Drac petit de la Geltrú “Barrina”
Tabalers del Drac de la Geltrú
Taboo! percussion
Son da Rua batucada
Éssers malèfics

The dragons and their legends surround us every day. At night, when the silence comes to the dark streets of the ancient Geltrú, there are still people who feel the evil spirits, tearing themselves apart when his long dirty nails are sharpened with the walls of houses, causing a devilish and frightening noise. It is these fears which caused, many years ago, an old disciple of the guardians of the Holy Grail to leave traces in some scrolls, of all the legends that had come through their ancestors.

As every year, the Tomb of Fire takes us to a legendary world where good and evil fight for their own survival.

The betrayal suffered by a server is unfair that the male Cabró, driven by the thirst for domination, ends with his days. This loss also led to the suicide of Malefica.

At the death of Cabró and Malefica, an atypical couple, formed by a heavenly being and an evil being, is released from its own moral rules, but … will they enjoy their new state for a long time ?>/font>

{/tabs}

Drac de la Geltrú :
https://www.facebook.com/DracdelaGeltru
https://twitter.com/DracdelaGeltru

Drac de Granollers :
http://www.dracdegranollers.com/
http://twitter.com/#!/DracGranollers

Griu d’Artesa de Lleida :
http://www.griuartesadelleida.cat/

Taboo! Percussió :
http://www.facebook.com/taboopercussio

Son da Rua :
http://www.facebook.com/SonDaRuaVilanova